Kinetic Reactor tehnologija je globalno patentirana tehnologija ter rezultat slovenskega znanja in tehnološke kreativnosti.


O KINETIC REACTOR® TEHNOLOGIJI


Kinetic Reactor tehnologija je prebojna tehnologija v globalnem pomenu, kar nam potrjuje tudi Republika Slovenija s Pismi po-trditve in umeščanjem v dolgoročno strategijo razvoja države.

Kinetic Reactor tehnologija je okoljsko vzdržna in trajnostna tehnologija obdelava tekočin, ki za aplikativne namene ne upo-rablja dodatnih snovi in ne ustvarja (nevarnih) odpadkov.

Področja uporabe

Kinetic Reactor tehnologija v aplikativnem smislu omogoča preprečevanje izločanja kalcita iz vode, preprečuje korozivnost vode, omogoča mikrobiološko dezinfekcijo, nevtralizira in odstrani neželene organske in organske elemente ter omogoča vrsto specializiranih aplikacij, kot npr. plinsko izmenjavo, oksidacijo, redukcijo, ekstrakcijo raztopljenih snovi, direktno sintezo in ionsko izmenjavo/uravnoteženost.

Trenutna področja uporabe Kinetic Reactor tehnologije so distribucija pitne vode na omrežju in v stavbah ter specializirane rešitve za nastanitvene objekte, bolnišnice ter industrijo. Vstopamo v industrijske procese z izboljšavami in novimi postopki.

Odprli smo novo področje uporabe – ODPADNE VODE, kjer se osredotočamo na odstranjevanje fosfatov in nitratov iz odpadnih vod. Končna cilja sta dva – pridobivanje surovin iz odpadnih vod in uporaba tako prečiščene odpadne vode za potrebe namakanja.

Trajnostna rešitev

Primer stavb in objektov

Stavbe so področja legionele, reševanja težav z vodnim kamnom in slabe kakovosti vode za pitje. V stavbah se najbolj nazorno pokažejo vse težave, ki jih voda kot medij prinaša s seboj korozivnost, izločanje kalcita, mikrobiološka oporečnost … Posledice so, poleg nizkega standarda kakovosti uporabe vode, ekonomske in okoljske. Raba kemikalij za mikrobiološko dezinfekcijo in preprečevanje nastajanja kalcitnih oblog, zamašeni in korodirani cevovodi, zamašeni toplotni izmenjevalci, slabšanje toplotnega izkoristka naprav ter posledično dodatno obremenjevanje okolja in ustvarjanja (nevarnih) odpadkov, izvajanje temperaturnih in klor šokov ...

Izvedite več

Distribucijsko omrežje

Ena izmed ključnih prednosti Kinetic Reactor tehnologije je sposobnost priprave vode na način, da upošteva stanje infrastrukture, po kateri se giblje in izkorišča vodni kemijski potencial. Kot stanje infrastrukture je razumeti obstoječe obloge na ceveh, postrojenjih in napravah ter fizikalne parametre — spremembe tlaka v obrežju in toplotne zahteve. Oboje predstavlja spremembo ravnotežja in posledično izločanje vodnega kamna ter korozivnost vode.
Kinetic Reactor tehnologija je edina znana in v praksi preverjena tehnologija, ki brez uporabe dodatnih snovi in brez tvorjenja odpadkov dosega želene aplikativne cilje.

Izvedite več